Cách đăng nhập
Cách sử dụng
Thị trường VÀ P2P

Đăng nhập Bằng Steam

Làm cách nào để đăng nhập?

Để truy cập tất cả các tính năng của trang web, cần phải đăng nhập bằng Tài khoản Steam. Chỉ cần nhấp vào tùy chọn" Đăng nhập Bằng Steam " nằm ở góc trên cùng bên phải của trang. 

Bạn có tùy chọn sử dụng Thông tin Đăng Nhập Tài khoản Steam của mình hoặc quét mã QR được cung cấp.

Nếu trước đây bạn đã đăng nhập vào trang web của chúng tôi, bạn sẽ gặp một cửa sổ tương tự.

Đối với bước cuối cùng, vui lòng nhập Mã Steam Guard từ Ứng dụng Di động Steam của bạn.